logo
Xe Tải Mr Hải Tư Vấn Miễn Phí:
0966971869
THEO THƯƠNG HIỆU
-32%
XE TẢI SRM 930KG THÙNG KÍN
212,000,000VND312,000,000VND
-31%
XE TẢI SRM 930KG KHUNG MUI
202,500,000VND292,500,000VND
-32%
XE TẢI SRM 930KG THÙNG LỬNG
195,500,000VND285,500,000VND
-36%
XE TẢI DONGBEN 770KG - K9 990KG THÙNG KÍN
-29%
XE BÁN TẢI SRM X30 V2 2 CHỖ 930KG 2021
-26%
XE BÁN TẢI DONGBEN X30 V5 5 CHỖ 700KG
278,000,000VND378,000,000VND